Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Pasiruošimas IELTS egzaminui

Dalyko programa susideda iš keturių modulių, lavinančių klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius.  Moduliai atitinka IELTS (angl. International English Language Testing System) egzamino dalis. Dalykas tinka ir besirengiantiems valstybiniam užsienio kalbos brandos egzaminui.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Baigę dalyką gebėsite:

 • suprasti sakytinį tekstą (audio įrašą) ir atlikti su juo susijusias IELTS egzamino klausymo užduotis, taikyti klausymo strategijas,
 • analizuoti rašytinį tekstą ir atlikti su juo susijusias IELTS egzamino skaitymo užduotis, taikyti skaitymo strategijas,
 • apibūdinti grafinę informaciją raštu pagal IELTS egzamino reikalavimus,
 • parašyti IELTS egzamino reikalavimus atitinkantį rašinį (esė),
 • atlikti IELTS egzamino kalbėjimo dalies užduotis (dalyvauti pokalbyje, kalbėti pateikta tema, dalyvauti diskusijoje, vystyti argumentą), taikyti kalbėjimo strategijas,
 • tinkamai vartoti gramatines ir leksines struktūras, atitinkančias anglų kalbos B2-C1 lygį.

Mokymo(si) metu:

 • susipažinsite su tarptautinio IELTS egzamino reikalavimais ir vertinimo kriterijais, užduočių tipais bei jų atlikimo būdais,
 • lavinsite visus anglų kalbos įgūdžius: klausymą, skaitymą, rašymą ir kalbėjimą,
 • plėsite žodyną, tobulinsite akademinę kalbą,
 • atliksite IELTS egzamino užduotis,
 • laikysite bandomąjį IELTS egzaminą.

Svarbi informacija abiturientams:

IELTS egzamino įvertinimas įskaitomas kaip valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino pažymys:
7,0 IELTS balai ir daugiau = 100 už anglų kalbos valstybinį egzaminą;
4,0 IELTS balai ir daugiau = B1 lygis ar aukštesnis.

Daugiau informacijos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9F3DF69747C7/dlBlfRUqCY

Trukmė

 • 10 savaičių

Apimtis

 • 80 ak.val. (3 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Siekiantys įgyti B2-C1 lygio anglų kalbos kompetenciją ir žinių, reikalingų išlaikyti tarptautinį IELTS egzaminą

Išankstinis parengimas

 • Anglų kalbos A2-B1 lygio žinios

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas (gavus teigiamą bandomojo IELTS egzamino įvertinimą)

Susijusios VDU studijų programos


Irena Ragaišienė

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė, vadovėlių Essay Writing, Speaking for Exams, Listening and Reading for Exams, Essay Writing for Exams, The Definitive Guide to IELTS General Training: Preparation and Practice bei The Definitive Guide to IELTS Academic: Preparation and Practice bendraautorė.


Audronė Raškauskienė

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė, vadovėlių Essay Writing, Speaking for Exams, Listening and Reading for Exams, Letter Writing for Exams, Essay Writing for Exams, The Definitive Guide to IELTS General Training: Preparation and Practice bei The Definitive Guide to IELTS Academic: Preparation and Practice bendraautorė.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Danų kalba A1
Guy Geffen
Hebrajų kalba A1
Guy Geffen
Verslo anglų kalba B2.1
Donata Berūkštienė
Italų kalba B1.2
Claudia Filippelo
Verslo anglų kalba B1.2
Donata Berūkštienė
Naujas!
Anglų kalba A2.1
Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė, Aušra Jankauskaitė, Vytautė Vitkauskienė
Anglų kalba A1.2
Asta Balčiūnaitienė, Jurgita Šerniūtė
Turizmo verslo ispanų kalba
Inga Savickienė
Naujas!
Vokiečių kalba A2.2
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė
Ispanų kalba A1.2
Vigilija Žiūraitė
Populiarus!
Anglų kalba A1.1
Aušra Jankauskaitė, Asta Balčiūnaitienė, Jurgita Šerniūtė, Diana Vaškelienė, Milda Bikmanienė
Vokiečių kalba B1.1
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Sidona Žvaliauskienė
Vokiečių kalba A2.1
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Daiva Kielaitė
Ispanų kalba A1.1
Vigilija Žiūraitė, Inga Savickienė
Verslo rusų kalba B1 / B2
Elena Lukoševičienė
Anglų kalba A2.2
Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė
Populiarus
Vokiečių kalba A1.1
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė, Sidona Žvaliauskienė
Norvegų kalba A2.1
Jolita Ančlauskaitė
Norvegų kalba A1.1
Jolita Ančlauskaitė
Vokiečių kalba A1.2
Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė, Jūratė Andriuškevičienė
Vokiečių kalba B2.1
Jūratė Andriuškevičienė, Gintarė Gelūnaitė–Malinauskienė