Kraunasi...

Dėstytojai

Egidijus Balandis

Humanitarinių mokslų daktaras, VDU lektorius

Mokslinių interesų kryptys: lietuvių diasporos istorija, socialinė ir kultūrinė sporto istorija, pilietinės visuomenės istorija. Dėstomi dalykai: Pilietinė visuomenė ir demokratija Vidurio Rytų Europoje, Pasaulio lietuvių istorija, Lyginamoji XX a. lietuvių egzilio istorija. Narystė organizacijose: Association for the Advancement of Baltic Studies, Draugija pasaulio lietuviams pažinti.

Dalykai

Pasaulio lietuvių istorija
Planuojama mokymų pradžia: 2023-02-02
180.00
Daugiau