Kraunasi...

Dėstytojai

Jurgita Šerniūtė

Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: tarpkultūrinė komunikacija, anglų kalbos mokymo metodika ir didaktika, integruotas kalbos ir dalyko mokymas.


Anglų kalbos asistentė, Vytauto Didžiojo universiteto švietimo kokybės vadybos magistrė, įgijusi pedagogo kvalifikaciją. Ji yra Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narė, įvairių tarptautinių projektų vykdytoja, prisideda prie mokslinio žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“ leidybos.

Dalykai