Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas

Modulis skirtas susipažinti su skaitmeniniais ištekliais. Sužinosite, kas yra skaitmeniniai ištekliai bei suprasite, kaip yra kuriamas skaitmeninis turinys. Sužinosite, kuo ir kaip skiriasi skaitmeninis turinys skirtingiems mokymosi organizavimo būdams. Išmoksite, kaip reikėtų tinkamai tvarkyti ir dalintis skaitmeniniais ištekliais bei sužinosite, kas yra atvirieji švietimo ištekliai bei kūrybinių bendrijų licencijos. Suprasite, kaip kūrybinių bendrijų licencijos gali apsaugoti kuriamą skaitmeninį turinį.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • Pasirinkti skaitmeninius išteklius atitinkamai pagal keliamus mokymosi tikslus ir mokymosi metodus, kontekstą, kuriame vyksta mokymasis ir besimokančiųjų tikslinę grupę.
 • Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į konkretų mokymosi tikslą, mokymosi metodus ir mokymosi kontekstą.
 • Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į skirtingus mokymosi organizavimo būdus ir technologijų pasirinkimo sprendimus.
 • Tvarkyti (atviruosius) skaitmeninius išteklius, atsižvelgiant į privatumą ir autorinių teisių taisykles bei jais dalintis su besimokančiaisiais, kolegomis ir socialiniais dalininkais, įvertinant dalijimosi poreikį ir pasekmes.

Jūs sužinosite:

 • Kas yra skaitmeniniai ištekliai, kur jų ieškoti, bei kaip juos pasirinkti?
 • Kaip ir kokiomis priemonėmis gali būti kuriamas/keičiamas skaitmeninis turinys?
 • Kaip ir kokiais įrankiais yra  kuriamas ir adaptuojamas skaitmeninis turinys skirtingiems mokymosi organizavimo būdams?
 • Kaip yra kuriami/tvarkomi skaitmeniniai ištekliai bei kaip galima sukurtais skaitmeniniais ištekliais dalintis?
 • Kas yra atvirieji švietimo ištekliai ir kam reikalingos kūrybinių bendrijų licencijos?

Mokymuose daugiausiai apžvelgiama Moodle virtuali mokymosi aplinka bei pristatomi kiti internetiniai įrankiai.

Kviečiame susidomėjusias švietimo organizacijas dėl mokymų organizavimo tik jūsų institucijos pedagogams, kreiptis individualiai (el.paštu nuotolines@vdu.lt, arba pildant formą esančią skiltyje “Organizacijoms”).


Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

 • 8

Apimtis

 • 110 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Dėstytojai, pedagogai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Marius Šadauskas

VDU ISI vyriausias specialistas

Marius Šadauskas 2009 metais įgijo informatikos bakalauro laipsnį, 2011 m. verslo informatikos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. Inovatyvių studijų institute nuo 2011 metų dirba vyriausiu specialistu. Pagrindinės veiklos sritys: serverių administravimas, virtualių mokymo(si) aplinkų diegimas, tobulinimas, priežiūra, ISI informacinių sistemų administravimas, svetainių bei portalų kūrimas, jų integracija su virualiomis mokymo(si) aplinkomis, tyrimai technologijų taikymo studijose srityje. Marius taip pat veda mokymus universiteto dėstytojams apie Atviruosius Švietimo Išteklius (angl. Open Educational Resources) bei Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencijas.


Indrė Oleškevičienė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Oleškevičienė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Danutė Pranckutė

Inovatyvių studijų instituto vyriausia specialistė

2009 m. įgijo informatikos bakalauro laipsnį, 2011 m. baigė verslo informatikos magistrą Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2009 metų dirba VDU Inovatyvių studijų institute vyriausia specialiste. Jos pagrindinės veiklos nuotolinių kursų kūrimas, priežiūra, pagalba dėstytojams ir studentams, dėstytojų poreikių analizavimas, metodinės medžiagos apie virtualios mokymosi aplinkos naudojimą rengimas. Ji taip pat daug prisideda prie Moodle aplinkos vertimo į lietuvių kalbą.


Monika Lekeckaitė

VDU Inovatyvių studijų instituto specialistė


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Monika Lekeckaitė, Irmantas Adomaitis
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)
Airina Volungevičienė, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Besimokančiųjų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė, Vytautas Stankūnas
Studentų įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Irmantas Adomaitis, Monika Lekeckaitė
Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė, Vytautas Stankūnas
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Margarita Teresevičienė, Irmantas Adomaitis, Daiva Urmonienė, Justina Naujokaitienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis