Kraunasi...

Dėstytojai

Marius Šadauskas

VDU ISI vyriausias specialistas

Marius Šadauskas 2009 metais įgijo informatikos bakalauro laipsnį, 2011 m. verslo informatikos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. Inovatyvių studijų institute nuo 2011 metų dirba vyriausiu specialistu. Pagrindinės veiklos sritys: serverių administravimas, virtualių mokymo(si) aplinkų diegimas, tobulinimas, priežiūra, ISI informacinių sistemų administravimas, svetainių bei portalų kūrimas, jų integracija su virualiomis mokymo(si) aplinkomis, tyrimai technologijų taikymo studijose srityje. Marius taip pat veda mokymus universiteto dėstytojams apie Atviruosius Švietimo Išteklius (angl. Open Educational Resources) bei Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencijas.