Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje

Dalyke apžvelgiamos skaitmeninio vertinimo strategijos, grįžtamojo ryšio teikimas, skaitmeninių technologijų naudojimas siekiant nustatyti besimokančiojo tapatybę jo pasiekimų vertinimui nuotoliniu būdu, analizuojami duomenys apie besimokančiųjų pasiekimus ir pažangą.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • Pritaikyti vertinimo strategijų įvairovę naudojant skaitmeninių technologijų įrankius, pagrindžiant jų tinkamumą ir naudą skatinant studentų mokymąsi. 
 • Atpažinti įrankius, kurie kaupia ir vizualizuoja duomenis, juos tinkamai pasirinkti priimant sprendimus apie mokymosi proceso tobulinimo, ir jais naudotis teikiant grįžtamąjį ryšį skaitmeninėje aplinkoje.
 • Parengti vertinimo užduotis, testus ir pripažinti besimokančiojo pasiekimus skaitmeninėje aplinkoje.
 • Parinkti tinkamus tapatybės nustatymo būdus pasiekimų vertinimui nuotolinio mokymosi aplinkose.

Jūs sužinosite:

 • Kaip susikurti vertinimo strategiją skaitmeninėje aplinkoje?
 • Kaip pasirinkti Moodle įrankius skirtingų tipų gebėjimams vertinti?      
 • Kaip rinkti ir naudoti duomenis virtualioje mokymosi aplinkoje, naudoti mokymosi progreso stebėsenos įrankiais?
 • Kaip pažinti savo studentą ir padėti siekti geresnių rezultatų?
 • Kaip teikti grįžtamąjį ryšį skaitmeninėmis priemonėmis mokantis grupėje ir individualiai?
 • Kodėl svarbus metakognityvinis mąstymas ir kokiomis skaitmeninėmis priemonėmis galėčiau jį skatinti?
 • Kaip panaudoti skaitmeninius ženkliukus vertinimo strategijose skaitmeninėje aplinkoje?
 • Kas svarbu apie tapatybės nustatymo būdus?
 • Kokius tapatybės nustatymo būdus rinktis pasiekimų ir vertinimo nuotolinio mokymosi aplinkose?
 • Kokį biometrinį įrenginį pasirinkti asmens tapatybei nustatyti?

Mokymuose daugiausiai apžvelgiama Moodle virtuali mokymosi aplinka bei pristatomi kiti internetiniai įrankiai.

Kviečiame susidomėjusias švietimo organizacijas dėl mokymų organizavimo tik jūsų institucijos pedagogams, kreiptis individualiai (el.paštu nuotolines@vdu.lt, arba pildant formą esančią skiltyje “Organizacijoms”).

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

 • 8

Apimtis

 • 110 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Dėstytojai, pedagogai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Airina Volungevičienė

VDU Švietimo akademijos profesorė, Inovatyvių studijų instituto direktorė

Prof. dr. Airina Volungevičienė yra VDU vyriausia mokslo darbuotoja, LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė, EDEN – Digital Learning Europe Valdybos narė, Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ vyriausioji ko-redaktorė. Ji intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose technologijomis grindžiamo mokymosi tematika.


Margarita Teresevičienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Profesorė, habilituota daktarė Margarita Teresevičienė – Latvijos ir Lietuvos studijų kokybės centrų ekspertė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos valdybos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narė, Socialinių inovacijų fondo (SIF) valdybos narė.


Estela Daukšienė

Švietimo akademijo lektorė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Danutė Pranckutė

Inovatyvių studijų instituto vyriausia specialistė

2009 m. įgijo informatikos bakalauro laipsnį, 2011 m. baigė verslo informatikos magistrą Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2009 metų dirba VDU Inovatyvių studijų institute vyriausia specialiste. Jos pagrindinės veiklos nuotolinių kursų kūrimas, priežiūra, pagalba dėstytojams ir studentams, dėstytojų poreikių analizavimas, metodinės medžiagos apie virtualios mokymosi aplinkos naudojimą rengimas. Ji taip pat daug prisideda prie Moodle aplinkos vertimo į lietuvių kalbą.


Indrė Oleškevičienė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Oleškevičienė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Vytautas Stankūnas

VDU IT sistemų administratorius

2016 m. Įgijo Multimedijų ir interneto technologijų bakalauro laipsnį, šiuo metu studijuoja Taikomosios informatikos magistrantūros studijose ir specializuojasi informacinių technologijų srityje.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Monika Lekeckaitė, Irmantas Adomaitis
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)
Airina Volungevičienė, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Besimokančiųjų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė, Vytautas Stankūnas
Studentų įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Irmantas Adomaitis, Monika Lekeckaitė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas
Airina Volungevičienė, Marius Šadauskas, Indrė Oleškevičienė, Danutė Pranckutė, Monika Lekeckaitė
Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Margarita Teresevičienė, Irmantas Adomaitis, Daiva Urmonienė, Justina Naujokaitienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis