Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas

Ar jums kyla išūkių siekiant profesinio bendradarbiavimo? Galbūt norėtumėte sužinoti plačiau apie technologines galimybes bendravimui organizacijos viduje? Šio modulio metu sužinosite, kaip tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes profesinėje veikloje, bendradarbiavimui su užsienio partneriais, organizacijoje su kolegomis siekiant bendrų akademinių tikslų, taip pat ir sklaidai, atliekamų darbų viešinimui ir profesinių kompetencijų tobulinimui.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes bendradarbiavimui su kolegomis siekiant bendrų tikslų konkrečiame kontekste.
 • Naudoti skaitmenines technologijas dalijantis žiniomis ir patirtimi bei diegiant pedagogines naujoves.
 • Kritiškai vertinti savo pedagoginę ir skaitmeninę veiklą, identifikuojant trūkstamus gebėjimus ir numatant tobulėjimo sritis.
 • Pasirinkti ir formaliai ar neformaliai dalyvauti internetinėse profesinėse bendruomenėse, gaunamas žinias naudoti profesiniam tobulėjimui.

Jūs sužinosite:

 • Kodėl svarbu bendradarbiauti ir bendrinti informaciją su kolegomis?
 • Kokiomis technologijomis galiu bendradarbiauti video konferencijos būdu ir kurti bendrus dokumentus?
 • Koks yra komunikacijos elektroniniu paštu ir video konferencijos būdu etiketas?
 • Koks yra ryšys tarp bendradarbiavimo ir inovacijų šiuolaikinėse organizacijose?
 • Kaip pasirinkti tokias skaitmenines priemones, kurios atneštų didžiausią naudą sekant savo profesinę praktiką?
 • Kokios yra internetinės profesinės bendruomenės ir kodėl verta jose dalyvauti? 
 • Kaip galėčiau naudoti skaitmenines technologijas konsultuodamas kolegas?
 • Kokiuose socialiniuose tinkluose galima rasti bendraautorius, dalytis idėjomis, viešai skleisti mokslinius rezultatus?
 • Kur galėčiau kelti savo pedagoginę kvalifikaciją, pasinaudojant atvirųjų kursų pasiūla?

Mokymuose daugiau naudojami Moodle, EPALE ir Google įrankiai bei pristatomos kitos įrankių alternatyvos.

Kviečiame susidomėjusias švietimo organizacijas dėl mokymų organizavimo tik jūsų institucijos pedagogams, kreiptis individualiai (el.paštu nuotolines@vdu.lt, arba pildant formą esančią skiltyje “Organizacijoms”).


Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

 • 8

Apimtis

 • 110 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Dėstytojai, pedagogai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Elena Trepulė

Švietimo akademijos docentė

VDU Švietimo akademijos docentė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Margarita Teresevičienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Profesorė, habilituota daktarė Margarita Teresevičienė – Latvijos ir Lietuvos studijų kokybės centrų ekspertė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos valdybos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narė, Socialinių inovacijų fondo (SIF) valdybos narė.


Irmantas Adomaitis

Švietimo akademijos doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: virtualios mokymosi aplinkos, bendravimas ir bendradarbiavimas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkose, sąveikos paveikumas ugdymosi procesui, problemomis grindžiamas mokymasis.


Daiva Urmonienė

Vyresnioji specialistė VDU Inovatyvių studijų institute

Daiva Urmonienė 2007 m. su pagyrimu įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro studijų kvalifikacinį laipsnį, 2019 m. apginta socialinių mokslų vadybos krypties daktaro disertacija Jungtinėje doktorantūroje Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2018 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių kursų priežiūra, dėstytojų konsultavimas ir pagalba, mokymo kursų organizavimas, nuotolinių studijų organizavimo koordinavimas VDU Žemės ūkio akademijoje, projektinė veikla.


Justina Naujokaitienė

"Saulės" gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

2019 metais apsigynė Socialinių mokslų srities Edukologijos krypties mokslų daktaro laipsnį. Mokslinių interesų kryptis - technologijomis grindžiamas mokymasis.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Monika Lekeckaitė, Irmantas Adomaitis
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)
Airina Volungevičienė, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Besimokančiųjų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė, Vytautas Stankūnas
Studentų įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Irmantas Adomaitis, Monika Lekeckaitė
Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė, Vytautas Stankūnas
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas
Airina Volungevičienė, Marius Šadauskas, Indrė Oleškevičienė, Danutė Pranckutė, Monika Lekeckaitė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis