Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Besimokančiųjų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas

Šio modulio metu sužinosite, kaip kurti naują, originalų ir aktualų turinį, jį koreguoti, išreikšti save skaitmeninėmis priemonėmis ir atsakingai jas naudoti, kaip įvairiuose informacijos šaltiniuose tikslingai ieškoti informacijos, taikyti skirtingas ir kurti naujas paieškos strategijas, kaip nustatyti technines problemas, kylančias naudojant skaitmenines priemones ir skaitmenines aplinkas.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • Įvairiuose informacijos šaltiniuose tikslingai ieškoti informacijos, taikyti skirtingas ir kurti naujas paieškos strategijas, laikytis etikos principų (gerbti ir saugoti autorių teises), analizuoti ir vertinti atrinktos informacijos tinkamumą ir patikimumą.
 • Kurti naują, originalų ir aktualų turinį, jį koreguoti, išreikšti save skaitmeninėmis priemonėmis.
 • Išvengti pavojų sveikatai ir grėsmių fizinei bei psichologinei gerovei, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis bei naudoti skaitmenines technologijas, skirtas socialinei gerovei ir socialiai įtraukčiai užtikrinti.
 • Nustatyti technines problemas, kylančias naudojant skaitmenines priemones ir skaitmenines aplinkas, bei jas išspręsti ieškant pagalbos virtualioje erdvėje.

Jūs sužinosite:

 • Kaip efektyviai ieškoti informacijos internete taikant skirtingas strategijas?
 • Kaip atpažinti ir sustabdyti netikras žinias?
 • Kaip etiškai kurti turinį skaitmeninėje aplinkoje?
 • Kaip kontroliuoti slapukus savo kompiuteryje?
 • Kas yra pavojingas ir kenksmingas turinys internete?
 • Kas yra asmeninių duomenų saugumas ir privatumo politika?
 • Kas yra debesų kompiuterija ir iš ko ji susideda?
 • Kaip nustatyti technines problemas, kylančias naudojant prietaisus ir skaitmenines aplinkas, bei jas išspręsti? 
 • Kaip pakoreguoti ir pritaikyti skaitmenines aplinkas pagal asmeninius poreikius? 
 • Kaip padėti kitiems pagerinti skaitmenines kompetencijas pasinaudoti tobulėjimo galimybėmis ir neatsilikti nuo skaitmeninės evoliucijos?

Mokymuose daugiausiai apžvelgiama Moodle virtuali mokymosi aplinka bei pristatomi kiti internetiniai įrankiai.

Kviečiame susidomėjusias švietimo organizacijas dėl mokymų organizavimo tik jūsų institucijos pedagogams, kreiptis individualiai (el.paštu nuotolines@vdu.lt, arba pildant formą esančią skiltyje “Organizacijoms”).

Trukmė

 • 8 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Minimalus grupės sk.

 • 7

Apimtis

 • 110 ak. val. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Dėstytojai, pedagogai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Susijusios VDU studijų programos


Elena Trepulė

Švietimo akademijos docentė

VDU Švietimo akademijos docentė dr. E. Trepulė nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. Intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus.


Irmantas Adomaitis

Švietimo akademijos doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: virtualios mokymosi aplinkos, bendravimas ir bendradarbiavimas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkose, sąveikos paveikumas ugdymosi procesui, problemomis grindžiamas mokymasis.


Indrė Oleškevičienė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Oleškevičienė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Monika Lekeckaitė

VDU Inovatyvių studijų instituto specialistė


Vytautas Stankūnas

VDU IT sistemų administratorius

2016 m. Įgijo Multimedijų ir interneto technologijų bakalauro laipsnį, šiuo metu studijuoja Taikomosios informatikos magistrantūros studijose ir specializuojasi informacinių technologijų srityje.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtojimas
Elena Trepulė, Irmantas Adomaitis, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokinių įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Monika Lekeckaitė, Irmantas Adomaitis
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Margarita Teresevičienė, Indrė Oleškevičienė
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje mokytojams
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas mokymui(si)
Airina Volungevičienė, Indrė Oleškevičienė, Monika Lekeckaitė
Mokytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Daiva Urmonienė, Margarita Teresevičienė, Giedrė Tamoliūnė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Studentų įgalinimas skaitmeninėje erdvėje
Justina Naujokaitienė, Daiva Urmonienė, Irmantas Adomaitis, Monika Lekeckaitė
Pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje
Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė, Vytautas Stankūnas
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje aplinkoje
Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Elena Trepulė, Justina Naujokaitienė, Irmantas Adomaitis
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas
Airina Volungevičienė, Marius Šadauskas, Indrė Oleškevičienė, Danutė Pranckutė, Monika Lekeckaitė
Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Elena Trepulė, Margarita Teresevičienė, Irmantas Adomaitis, Daiva Urmonienė, Justina Naujokaitienė
Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas
Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, Irmantas Adomaitis