Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Programavimo įvadas

Dalyke pristatoma programavimo terminologija, reikalavimai programų dokumentacijoms; aiškinama programavimo kalbos sintaksė, programų kūrimo etapai; mokomasi kurti programas, kurios atlieka veiksmus su įvairiais duomenų tipais, naudoja sąlygos sakinius, ciklus, funkcijas ir t.t. Dalyko tikslas – supažindinti besimokančiuosius su struktūrinio bei objektinio programavimo principais, naudojantis programavimo kalba Python. Dalyko metu įgytos žinios gali būti taikomos praktikoje: aiškinantis uždavinius, sudarant jiems algoritmus, bei užrašant tuos algoritmus atitinkančiomis programomis, naudojantis Python programavimo kalba.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Mokymų temos:

 • Programavimo specifika: Python programavimo kalbos specifika ir privalumai, algoritmo sandara ir jo vykdymo eiliškumas.
 • Programavimo kultūra ir reikalavimai programų dokumentacijoms.
 • Skaitmeninis tipas, operacijos su skaičiais.
 • Eilutės tipas, operacijos su eilutėmis.
 • Sekos, aibės, sąrašai, žodynai.
 • Sąlyginiai sakiniai.
 • Ciklai.
 • Funkcijų kūrimas.
 • Failai.
 • Objektinis programavimas: klasės, metodai, paveldėjimas.
 • Struktūrinio ir objektinio programavimo paradigmų skirtumai.
 • Grafinė vartotojo sąsaja.

Jūs išmoksite:

 • įvardinti pagrindinius Python programavimo kalbos ypatumus, įdiegti programinę įrangą, skirtą programų rašymui Python programavimo kalba;
 • nustatyti užduoties sudedamąsias logines dalis, sukonstruoti algoritmo blokinę schemą, tinkamai pasirinkti patogiausią programavimo paradigmą, laikytis Python programavimo kalbos kultūros, parengti programos dokumentaciją;
 • programose naudoti įvairius duomenų tipus (skaitmeninį, eilutės, sekas, aibes, sąrašus, žodynus) bei atlikti su jais įvairias operacijas;
 • programose naudoti įvairių tipų sąlyginius sakinius bei ciklus, skaidyti programos kodą į funkcijas, vykdyti nuskaitymą bei rašymą į failus;
 • įvardinti struktūrinio bei objektinio programavimo skirtumus, naudoti klases bei metodus, kuriant programas objektinio programavimo stiliumi;
 • kurti nesudėtingas programas naudojant grafinės vartotojo sąsajos elementus (mygtukus, įvedimui skirtus laukus ir t.t.) bei suteikiant jiems funkcionalumą.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Minimalus grupės sk.

 • 20

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak. val.)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Rita Valterytė

Informatikos fakulteto lektorė

Mokslinių tyrimų sritys: Šiuolaikinės distancinio mokymo bei informacinių sistemų kūrimo technologijos, kompiuterių tinklų modeliavimas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Informacijos vizualizacija
Tomas Krilavičius
Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos
Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Artūras Mickus