Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Programavimo įvadas

Dalyke pristatoma programavimo terminologija, reikalavimai programų dokumentacijoms; aiškinama programavimo kalbos sintaksė, programų kūrimo etapai; mokomasi kurti programas, kurios atlieka veiksmus su įvairiais duomenų tipais, naudoja sąlygos sakinius, ciklus, funkcijas ir t.t. Dalyko tikslas – supažindinti besimokančiuosius su struktūrinio bei objektinio programavimo principais, naudojantis programavimo kalba Python. Dalyko metu įgytos žinios gali būti taikomos praktikoje: aiškinantis uždavinius, sudarant jiems algoritmus, bei užrašant tuos algoritmus atitinkančiomis programomis, naudojantis Python programavimo kalba.

Mokymosi būdas

Mokymų temos:

 • Programavimo specifika: Python programavimo kalbos specifika ir privalumai, algoritmo sandara ir jo vykdymo eiliškumas.
 • Programavimo kultūra ir reikalavimai programų dokumentacijoms.
 • Skaitmeninis tipas, operacijos su skaičiais.
 • Eilutės tipas, operacijos su eilutėmis.
 • Sekos, aibės, sąrašai, žodynai.
 • Sąlyginiai sakiniai.
 • Ciklai.
 • Funkcijų kūrimas.
 • Failai.
 • Objektinis programavimas: klasės, metodai, paveldėjimas.
 • Struktūrinio ir objektinio programavimo paradigmų skirtumai.
 • Grafinė vartotojo sąsaja.

Jūs išmoksite:

 • įvardinti pagrindinius Python programavimo kalbos ypatumus, įdiegti programinę įrangą, skirtą programų rašymui Python programavimo kalba;
 • nustatyti užduoties sudedamąsias logines dalis, sukonstruoti algoritmo blokinę schemą, tinkamai pasirinkti patogiausią programavimo paradigmą, laikytis Python programavimo kalbos kultūros, parengti programos dokumentaciją;
 • programose naudoti įvairius duomenų tipus (skaitmeninį, eilutės, sekas, aibes, sąrašus, žodynus) bei atlikti su jais įvairias operacijas;
 • programose naudoti įvairių tipų sąlyginius sakinius bei ciklus, skaidyti programos kodą į funkcijas, vykdyti nuskaitymą bei rašymą į failus;
 • įvardinti struktūrinio bei objektinio programavimo skirtumus, naudoti klases bei metodus, kuriant programas objektinio programavimo stiliumi;
 • kurti nesudėtingas programas naudojant grafinės vartotojo sąsajos elementus (mygtukus, įvedimui skirtus laukus ir t.t.) bei suteikiant jiems funkcionalumą.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 6 ECTS (155 ak. val.)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė

Infomatikos fakulteto lektorė

Moklsinių tyrimų sritys: Kalbos technologijos (autorystės nustatymo bei autoriaus profilio sudarymo tyrimai, teksto klasifikavimas į temas, sentimentų analizė, įvardintų esybių atpažinimas, semantinė teksto analizė); mašininio mokymo metodai bei dirbtinis intelektas


Rita Valterytė

Informatikos fakulteto lektorė

Mokslinių tyrimų sritys: Šiuolaikinės distancinio mokymo bei informacinių sistemų kūrimo technologijos, kompiuterių tinklų modeliavimas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai