Kraunasi...

Dėstytojai

Rita Valterytė

Informatikos fakulteto lektorė

Mokslinių tyrimų sritys: Šiuolaikinės distancinio mokymo bei informacinių sistemų kūrimo technologijos, kompiuterių tinklų modeliavimas.


Darbo patirtis

(1994 – dabar) Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros lektorė
(1986 – 1994) Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros asistentė (dalis etato)
(1987 – 1994) Lietuvos energetikos instituto (LEI, buv. FTEPI) jaunesnioji mokslinė bendradarbė
(1985 – 1987) Lietuvos Energetikos instituto inžinierė

Pranešimai konferencijose

  1. E.Butrimienė, R.Valterytė, R.Marčiulynienė. Praktiniai informacinių technologijų taikymo projektai rengiant taikomosios grafikos ir informatikos studentus, – „Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2004” (straipsnių rinkinys), Kauno kolegija, Kaunas, 2004, 29-33 psl.
  2. D. Vitkutė-Adžgauskienė, R. Valterytė. Learning Systems on the Internet: State of Art and Perspectives. – „International Journal Information Theories and Applications“, Vol. 6, No. 2, Sofia: FOI-COMMERCE, 1999, 69-76 psl.