Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Informacinės visuomenės technologijos

Šiuolaikinė visuomenė dažnai apibūdinama kaip „technokratinė”, „informacinė”, „žinių” ir panašiai. Be skirtingų technologijų sunkiai įsivaizduojame kasdieninį gyvenimą, verslą. Naudojant skirtingas technologijas ir priklausant nuo jų, ar suprantam, kokią realią arba potencialią naudą bei rizikas jos neša? Dalyko tikslas – suteikti besimokantiesiems bendrą supratimą apie informacijos visuomenę (žinių visuomenę) ir šiuolaikines komunikacijų technologijas.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite:

 • apibrėžti informacinės visuomenės sampratą,
 • apibūdinti informacinių ir telekomunikacinių technologijų raidą,
 • analizuoti informacijos kodavimą, surinkimą, apdorojimą, saugojimą, paiešką ir sklaidą,
 • apibūdinti globalius informacijos tinklus, žmogaus ir kompiuterio sąveikos aspektus,
 • paaiškinti veiklas ir paslaugas elektroninėje erdvėje, informacines sistemas ir registrus,
 • analizuoti pagrindinius informacijos patikimumo ir saugumo klausimus,
 • įvertinti teisinius, socialinius ir etinius informacinės visuomenės aspektus, informacinės visuomenės strategijas.

Turinys (temos):

 • Informacija ir žinios.
 • Informacinės visuomenės ir žinių visuomenės sampratos.
 • Informacinių ir telekomunikacijų technologijų raida.
 • Informacijos kiekybinės charakteristikos.
 • Informacijos surinkimas, apdorojimas, kodavimas, saugojimas, paieška ir sklaida.
 • Globaliniai informaciniai tinklai.
 • Žmogaus ir kompiuterio sąveika.
 • Veiklos ir paslaugos elektroninėje erdvėje.
 • Valstybinės informacinės sistemos ir registrai.
 • Informacijos patikimumas ir saugumas.
 • Teisiniai, socialiniai ir etiniai informacinės visuomenės aspektai.
 • Informacinės visuomenės strategijos.

Trukmė

 • 15 savaitės

Minimalus grupės sk.

 • 8

Apimtis

 • 100 ak. val. (4 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Tomas Krilavičius

Informatikos fakulteto profesorius ir dekanas

Moksliniai interesai – dirbtinio intelekto ir kalbos technologijų taikymai, duomenų vizualizavimas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Informacijos vizualizacija
Tomas Krilavičius
Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos
Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Artūras Mickus
Programavimo įvadas
Rita Valterytė