Kraunasi...

Dėstytojai

Vilma Atkočiūnienė

VDU Žemės ūkio akademijos profesorė

Mokslinės veiklos kryptys: Kaimo socialinės infrastruktūros vertinimas ir vystymosi valdymas, kaimiškųjų vietovių vystymo strateginis valdymas, kaimo bendruomeninių organizacijų vystymas, LEADER metodas, bendruomenės inicijuota vietos plėtra, kaimo vystymo inovacijos, trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietos maisto sistemų vystymas.