Kraunasi...

Dėstytojai

Sonata Staniulienė

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytoja

Doc. Sonata Staniulienė turinti 16 metų pedagoginio ir administracinio darbo patirties. Mokslinių interesų sritys: vadyba, organizacinė kultūra, organizacinė elgsena, organizacinis projektavimas, verslo etika, operacijų valdymas, moderniosios organizacinės valdymo struktūros.


Paskaitų ir seminarų dėstymo patirtis

 • Vadyba (paskaitos, taip pat Blackboard ir Moodle/Adobe Connect virtualioje aplinkoje per VDU nuotolinių mokymų centrą; taip pat programoje Švietimas ir informacinės technologijos, Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos katedra)
 • Vadybos pagrindai (paskaitos lietuvių ir anglų kalbomis)
 • Verslininkystė (paskaitos)
 • Operacijų valdymas (paskaitos)
 • Verslo etika ir socialinė atsakomybė (paskaitos)
 • Organizavimas ir orgprojektavimas (paskaitos ir seminarai)
 • Praktika
 • Organizacinė elgsena (paskaitos ir seminarai)
 • Organizacinė kultūra (paskaitos ir seminarai magistro studijose)
 • Organizacinis projektavimas (paskaitos ir seminarai magistro studijose)
 • Personalo valdymas (paskaitos ir seminarai)
 • Human Resource Management (paskaitos ir seminarai užsienio studentams pagal Erasmus/Socrates mainų programą, anglų kalba)
 • Pokyčių valdymas (paskaitos ir seminarai)
 • Strateginis valdymas (seminarai)
 • Personalo mokymas organizacijose (magistro studijų paskaitos ir seminarai)
 • Lyginamoji socialinio darbo vadybos teorijų analizė
 • Globalizacija ir tinklaveika
 • Žmogiškųjų išteklių vadyba socialiniame darbe
 • Verslininkystė socialinių paslaugų srityje
 • Pokyčių valdymas organizacijoje ir bendruomenėje

2008–2010 m. – pagal projektą užsakomųjų seminarų ciklas vadybinėmis temomis socialinės ir švietimo sričių darbuotojams. Ekspertinė ir organizacinė veikla

 • EVF Akademinės tarybos pirmininkė.
 • Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos narė.
 • Vadybos katedros doktorantų parengtų disertacijų recenzentė.
 • Disertacijų gynimo komisijos narė.
 • Magistro studijų kvalifikacinės praktikos vadovė.
 • Bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų vadovė (Baltic Management Institute, Vytauto Didžiojo universitetas).
 • Bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė (Vytauto Didžiojo universitetas).
 • Socialinio darbo organizavimo studijų programos kūrimo, rengimo ir užregistravimo darbo grupės narė.
 • Bakalauro studijų programos Vadyba komiteto pirmininkė.
 • Magistro studijų programos Strateginis organizacijų valdymas komiteto narė.
 • Magistro studijų programos Verslas ir entreprenerystė komiteto pirmininkė.
 • Bakalauro studijų programos Verslo administravimas komiteto narė.
 • VDU periodinio leidinio „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ (referuojamo ProQuest, ECSCO bazėse) mokslo straipsnių recenzentė.
 • Mokslo klasterio (Nr. S-12-02) „Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti“ narė.
 • VDU klasterių mokslo projektų, jaunųjų mokslininkų ir kitų konkursų paraiškų vertinimo ekspertė.
 • Tarptautinių ir nacionalinių projektų ekspertė.
 • Moodle dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacinės komisijos narė.