Kraunasi...

Dėstytojai

Giedrė Kvieskienė

VDU Švietimo akademijos profesorė

Mokslinių interesų kryptys: pozityvioji socializacija, sumanioji edukacija, socialinės industrijos, socialinė komunikacija, medijos ir edukacija.