Kraunasi...

Dėstytojai

Daina Kazlauskaitė

Užsienio kalbų instituto prancūzų kalbos dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: didaktika, užsienio kalbų dėstymo metodika, naujųjų technologijų panaudojimas dėstant užsienio kalbas. Dėstytoja yra VDU Užsienio kalbų instituto mokslinio tyrimo grupės (klasterio) „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai“ narė nuo 2010 m. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė. Tarptautinių prancūzų kalbos egzaminų DELF koordinatorė VDU.