Kraunasi...

Dėstytojai

Artūras Mickus

Taikomosios informatikos katedros docentas

Tyrimų sritys: I. Modernios informacinės technologijos: 1. Modernios IT SVV. 2. Modernios nuotolinio mokymo IT. II. Fizikinių procesų matematinis kompiuterinis modeliavimas: 1. Jonų pluoštų sąveika su kietu kūnu. 2. Plonų plėvelių dengimo technologijų modeliavimas elektronikoje, metalurgijoje, optikoje ir t.t. 3. Žematemperatūrės plazmos cheminių reakcijų kinematika ir kinetika. 4. Terminis ir jonų pluoštais indukuotas kieto kūno suardytų sričių epitaksinis augimas. 5. Gruntinių vandenų ir panašių procesų geofizinių filtravimo procesų matematinis modeliavimas. III. Eksperimentinė fizika: 1.Energijos virsmų našumas Rodamin-6G dažų lazeryje kaupinant kieto kūno ps ND:YAG lazeriu; 2. Superliuminescencinis bėgančios bangos LiNbO3 optinis parametrinis šviesos generatorius. 3. Raketinių variklų degimo produktų tyrimas KARS spektroskopija.