Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir politika

Dalyko tikslas – pagilinti žinias apie ES poveikį valstybių narių nacionalinei baudžiamajai teisei, kurią daugelis studentų ir specialistų vis dar laiko išimtinai nacionaline teisės dalimi. Kursas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje nagrinėjami bendresni klausimai, tokie kaip ES teisės baudžiamosios teisės šaltiniai, institucijos, principai ir pan. Antroji dalis yra skirta specialiems klausimais, tokiems kaip ES finansiniai interesai, juridinių asmenų nusikalstamumas ir atsakomybė, pinigų plovimas ir terorizmas. Teismų praktika ir praktinės situacijos padeda įtvirtinti teorines žinias ir ugdyti kritinį mąstymą, kuris yra nepaprastai svarbus teisės studijų absolventams.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • taikyti ES baudžiamąją teisę sprendžiant bylas,
 • nustatyti ES baudžiamosios teisės taikymo ribas,
 • tinkamai argumentuoti ES baudžiamosios teisės ribas,
 • tinkamai vertinti ES baudžiamosios teisės įtaką nacionalinei teisei,
 • sistemiškai vertinti ES baudžiamosios teisės raidos tendencijas.

Pagrindinės temos:

 • ES baudžiamosios teisės raida.
 • ES kompetencija baudžiamojoje teisėje.
 • ES baudžiamosios teisės šaltiniai.
 • Bendrieji ES teisės principai ES baudžiamojoje teisėje.
 • Abipusio pasitikėjimo principas ES baudžiamojoje teisėje.
 • Žmogaus teisės ir ES baudžiamoji teisė.
 • ES baudžiamosios teisės santykis su kitomis teisės šakomis. ES agentūros veikiančios laisvės, saugumo ir teisingumo srityje.
 • Prekyba žmonėmis, seksualinis išnaudojimas. Prekyba narkotikais.
 • ES finansinio intereso apsauga ir korupcija. Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas.
 • ES politika elektroninių nusikaltimų atžvilgiu.
 • ES baudžiamoji politika kovoje su elektroniniai nusikaltimais.
 • Nusikaltimai aplinkosaugai.

Trukmė

 • 10 savaičių

Kalba

 • Anglų

Apimtis

 • 106,68 ak. va. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Integruotosios teisės studijų programos ketvirto ir penkto kurso studentai, teisės programos magistro laipsnio studentai ir praktikuojantys teisininkai (aukštesnio lygio policijos pareigūnai, prokurorai ir teisininkai)

Išankstinis parengimas

 • ES teisės pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Nėra

Edita Gruodytė

VDU profesorė, Teisės fakulteto prodekanė mokslui

Profesorė yra pripažinta baudžiamosios teisės ekspertė (tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu). Ji, kaip pripažinta ES baudžiamosios teisės ekspertė, vertina, ar Lietuvos Respublika tinkamai įgyvendina ES teisės aktus baudžiamosios teisės srityje, taip pat vadovauja doktorantams rengiantiems disertacijas ES baudžiamosios teisės srityje.


Saulė Milčiuvienė

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto docentė

Teisės fakultete ji daugiau kaip 10 metų dėsto Europos Sąjungos teisę (institucinę ir materialinę teisę). Doc. Saulė Milčiuvienė vadovauja doktorantams, kurių mokslinių tyrimų tematikos tampriai susijusios su ES teise.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai