Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Europos Sąjungos baudžiamoji teisė ir politika

Dalyko tikslas – pagilinti žinias apie ES poveikį valstybių narių nacionalinei baudžiamajai teisei, kurią daugelis studentų ir specialistų vis dar laiko išimtinai nacionaline teisės dalimi. Kursas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje nagrinėjami bendresni klausimai, tokie kaip ES teisės baudžiamosios teisės šaltiniai, institucijos, principai ir pan. Antroji dalis yra skirta specialiems klausimais, tokiems kaip ES finansiniai interesai, juridinių asmenų nusikalstamumas ir atsakomybė, pinigų plovimas ir terorizmas. Teismų praktika ir praktinės situacijos padeda įtvirtinti teorines žinias ir ugdyti kritinį mąstymą, kuris yra nepaprastai svarbus teisės studijų absolventams.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • taikyti ES baudžiamąją teisę sprendžiant bylas,
 • nustatyti ES baudžiamosios teisės taikymo ribas,
 • tinkamai argumentuoti ES baudžiamosios teisės ribas,
 • tinkamai vertinti ES baudžiamosios teisės įtaką nacionalinei teisei,
 • sistemiškai vertinti ES baudžiamosios teisės raidos tendencijas.

Pagrindinės temos:

 • Europos baudžiamosios teisės pagrindai ir institucinė sistema.
 • ES teisės principai ir jų įgyvendinimas ES baudžiamojoje teisėje.
 • ES teisės poveikis nacionalinėms sistemoms (viršenybė, tiesioginis / netiesioginis veikimas; valstybės atsakomybė ir kt.).
 • ES Teisingumo Teismo jurisdikcija baudžiamosiose bylose. EŽTK (Europos žmogaus teisių konvencija) ir ESPTC (ES pagrindinių teisių chartija) ryšys.
 • Baudžiamosios teisės santykis su kitomis teisės sritimis (administracine, konkurencijos, aplinkos teise).
 • Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė ir jos taikymas ES.
 • ES agentūros Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2020-10-01 - 2020-12-10

Trukmė

 • 10 savaičių

Kalba

 • Anglų

Apimtis

 • 106,68 ak. va. (4 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Integruotosios teisės studijų programos ketvirto ir penkto kurso studentai, teisės programos magistro laipsnio studentai ir praktikuojantys teisininkai (aukštesnio lygio policijos pareigūnai, prokurorai ir teisininkai)

Išankstinis parengimas

 • ES teisės pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Nėra

Edita Gruodytė

VDU profesorė, Teisės fakulteto prodekanė mokslui

Profesorė yra pripažinta baudžiamosios teisės ekspertė (tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu). Nuo 2012 m. jai, kaip pripažintai ES baudžiamosios teisės ekspertei, suteikta narystė ECLAN (Europos baudžiamosios teisės akademiniame tinkle).


Saulė Milčiuvienė

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto docentė

Teisės fakultete ji daugiau kaip 10 metų dėsto Europos Sąjungos teisę (institucinę ir materialinę teisę). Doc. Saulė Milčiuvienė vadovauja doktorantams, kurių mokslinių tyrimų tematikos tampriai susijusios su ES teise.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai