Kraunasi...

Dėstytojai

Saulė Milčiuvienė

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto docentė

Teisės fakultete ji daugiau kaip 10 metų dėsto Europos Sąjungos teisę (institucinę ir materialinę teisę). Doc. Saulė Milčiuvienė vadovauja doktorantams, kurių mokslinių tyrimų tematikos tampriai susijusios su ES teise.