Kraunasi...

Skaitmeninės visuomenės patirtis mokantis internete ir poreikiai atvirajam nuotoliniam mokymuisi

Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas įgyvendina projektą “Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei”, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0189, kurio tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT- K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.
Projekto tyrėjų komanda prašo Jus skirti 15-20 min. ir užpildyti klausimyną, kuriuo siekiama atskleisti skaitmeninės visuomenės, didžiąją laiko dalį praleidžiančios užsienyje, patirtis mokantis internete ir poreikius atvirajam nuotoliniam mokymuisi.
Šis klausimynas yra anoniminis – vardo ar pavardės nurodyti nereikės, Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami vidinėms projekto reikmėms ir pateikti tik apibendrinti.
Mums Jūsų nuomonė yra labai svarbi.

[wpgform id=’1234′]