Kraunasi...

Skaitmeninės visuomenės patirtis mokantis internete ir poreikiai atvirajam nuotoliniam mokymuisi

Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas įgyvendina projektą “Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei”, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0189, kurio tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT- K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.
Projekto tyrėjų komanda prašo Jus skirti 15-20 min. ir užpildyti klausimyną, kuriuo siekiama atskleisti skaitmeninės visuomenės, didžiąją laiko dalį praleidžiančios užsienyje, patirtis mokantis internete ir poreikius atvirajam nuotoliniam mokymuisi.
Šis klausimynas yra anoniminis – vardo ar pavardės nurodyti nereikės, Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami vidinėms projekto reikmėms ir pateikti tik apibendrinti.
Mums Jūsų nuomonė yra labai svarbi.

*Privaloma
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas
  Tai privalomas klausimas