Kraunasi...

Dėstytojai

Vidmantas Tūtlys

Dr. prof., VDU SMF Edukologijos katedra


Mokslinių interesų kryptys: pirminio ir tęstinio profesinio rengimo politika bei organizavimas; nacionalinės kvalifikacijų sistemos ir jų plėtra; žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą.

Lietuvos Bolonijos ekspertų grupės narys; Europos profesinio rengimo tyrėjų tinklo VETNET narys; Žurnalo International Journal of Research in Vocational Education and Training ISSN 2197-8646 redakcinės tarybos narys; LETA asociacijos narys. Dalyvavimas JT Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) veikloje; Dalyvavimas JT tarptautinės darbo organizacijos (ILO) veiklose (pameistrystės diegimas ir vystymas Lietuvoje, Graikijoje, Kipre, Lenkijoje, Portugalijoje, Ispanijoje).

Dėstomi dalykai: Darbo rinka ir karjera; Profesijų sociologija; Profesinio rengimo politika; Politinis ir teisinis švietimo reguliavimas; Profesinės veiklos tyrimai; Tarptautinė švietimo politika ir teisinis reguliavimas; Švietimo organizacijų vadyba; Profesinio ugdymo inovacijos.