Kraunasi...

Dėstytojai

Sigitas Daukilas

Prof. (HP) dr., VDU Švietimo akademija, Švietimo vadybos ir politikos katedra


Mokslinių interesų kryptys: vertybinio ugdymo metodologija; profesinio ugdymo metodologija; darbo vertybės profesinio ugdymo turinyje; edukacinės technologijos ir ugdymo kokybė.

Dėstomi dalykai: Ugdymo filosofija ir teorijos; Profesinio ugdymo metodologija; Dalykų mokymo pedagogika; Bendroji pedagogika; Profesijos dalykų dėstymo metodika.
LMT ekspertas, LETA asociacijos narys, Lituanistikos duomenų bazės ekspertas.