Kraunasi...

Dėstytojai

Rūstis Kamuntavičius

VDU Istorijos katedros docentas, Česlovo Milošo centro direktorius

Humanitarinių mokslų fakulteto, Istorijos katedros docentas; Politinių mokslų ir diplomatijos fakulteto, Česlovo Milošo centro direktorius. VšĮ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instituto direktorius (www.ldki.lt). Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos ir Vakarų Europos istoriniai ryšiai nuo viduramžių iki mūsų dienų (svarbiausias projektas: www.luganas.lt). Lenkijos, Gudijos ir Lietuvos istorija, kultūra, politika ir nacionaliniai naratyvai (svarbiausias projektas: www.gudija.lt).


Dėstomi dalykai: Lietuvos istorija, Europos istoriografija, Istorijos filosofija, Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai, Lituanistika slavų, germanų ir romanų šalyse, Istorinė atmintis: konfliktinės praeities interpretacijos.

Rytų Europos studijų vasaros mokyklos klubo (www.klubwsl.lt, Varšuvos universitetas), vienijančio per šešis šimtus Vidurio-Rytų Europos akademikų bei intelektualų, valdybos narys. Lietuvos Nacionalinio Istorikų Komiteto (www.lnik.lt, vienijančio visas istorijos mokslu užsiimančias Lietuvos institucijas, generalinis sekretorius (2004-2013). Association for Slavic, East European and Eurasian studies (www.aseees.org, JAV), kasmetiniuose Kongresuose apjungiančios kelis tūkstančius vidurio-rytų Europos tyrėjų iš viso pasaulio, narys. Baltarusijos nepriklausomo “Skraidančio universiteto” (Minskas) akademinės korporacijos Convent Ludenia (http://fly-uni.org/convent/) narys. Vienas iš dviejų pagrindinių Tarptautinio Gudijos tyrinėtojų kongreso (www.icbs.lt) organizatorių. Šis Kongresas yra vienintelė vieta pasaulyje, kur reprezentatyvus Gudijos akademinio ir visuomenės elito atstovų skaičius nepriklausomai nuo Baltarusijos ir kitų valstybių įtakų, nuo 2011 metų gali laisvai mąstyti ir diskutuoti Gudijos istorijos, politikos, visuomenės ir kultūros klausimais. Akademinio liberalios minties klubo Santara-Šviesa (https://www.santarasviesa.lt , JAV-Lietuva) dalyvis.

Dalykai

Lietuvos istorija
Planuojama mokymų pradžia: 2022-09-02
180.00
Daugiau