Kraunasi...

Dėstytojai

Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė

Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: lyginamoji kalbotyra, anglų kalbos dėstymo metodika, naujųjų technologijų panaudojimas užsienio kalbos mokyme.

Dalykai