Kraunasi...

Dėstytojai

Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė

Užsienio kalbų instituto dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: Lyginamoji kalbotyra, anglų kalbos; dėstymo metodika, naujųjų technologijų; panaudojimas užsienio kalbos mokyme.

Dalykai