Kraunasi...

Dėstytojai

Odeta Norkutė

Švietimo akademijos, Edukologijos tyrimų instituto docentė

Mokslinių interesų kryptys: Ugdymo turinio tyrimai; Dalykų integravimo sprendimų tyrimai (STEAM, PSHE (Personal, Social, Healt, Economic); Pedagogų kompetencijų kaitos ir rengimo proceso tyrimai.


Dėstomi dalykai: Profesinės pedagoginės studijos: Bendroji pedagogika; Ugdymo(si) proceso valdymas; Pedagoginė praktika; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Bakalauro studijos: Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas; Švietimo politika ir vadyba.