Kraunasi...

Dėstytojai

Natalija Mažeikienė

VDU Socialinio darbo katedros profesorė

Mokslinių interesų sritys – socialinių tyrimų epistemologija ir metodologija (kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas), kritinė teorija (neomarsksistinė, feministinė, postmoderni kritika), socialinių tyrimų epistemologijos ir metodologijos feministinė perspektyva, lyčių studijos, pilietiškumo tyrimai, tarpkultūrinis ugdymas, ugdymo filosofija.


1987–1992 m. studijavo Sankt Peterburgo valstybiniame universitete Filosofijos fakultete. Su pagyrimu baigusi studijas, įgijo filosofės (filosofijos, socialinių ir politinių mokslų dėstytojos) kvalifikaciją. 2001 m. Šiaulių universitete apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją tema „Socializacijos ir ugdymo diagnostikos instrumentų kultūrinis perkeliamumas: makiavelizmo ir autoritarizmo matavimo aspektas“. Nuo 1992 iki 2008 m. dirbo Šiaulių universitete, derindama dėstytojos darbą Filosofijos katedroje ir mokslinę tiriamąją veiklą Socialinių tyrimų centre bei Moters studijų centre. Nuo 2002 m. dirba tarptautinės ir strateginės plėtros srityje: 2002–2005 m. dirbo Šiaulių universiteto rektoriaus padėjėja tarptautiniams projektams koordinuoti, 2005–2008 m. – ŠU Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektore, Projektų vadybos skyriaus vadove. Vytauto Didžiojo universiteto plėtros prorektore dirba nuo 2008 metų, yra Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros docentė.