Kraunasi...

Dėstytojai

Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Vytauto Didžiojo universiteto docentė

Doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė VDU dėsto daugiau nei 15 metų. Dėstomi dalykai: Lietuvių kalba užsieniečiams, Teorinė ir praktinė gramatika, Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo metodika, Specialybės kalba, Kalbos ugdymas tarpkultūriniame kontekste, Vaikų kalbos raida. Mokslinių interesų kryptys: gimtosios kalbos įsisavinimas, svetimosios kalbos mokymasis, sakytinė kalba, vaikų kalba ir kalbos sutrikimai. Atlieka mokslinius tyrimus VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre, taip pat įvairiuose tarptautiniuose projektuose.