Kraunasi...

Dėstytojai

Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Vytauto Didžiojo universiteto docentė

Doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė VDU dėsto daugiau nei 15 metų. Dėstomi dalykai: Lietuvių kalba užsieniečiams, Teorinė ir praktinė gramatika, Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo metodika, Specialybės kalba, Kalbos ugdymas tarpkultūriniame kontekste, Vaikų kalbos raida. Mokslinių interesų kryptys: gimtosios kalbos įsisavinimas, svetimosios kalbos mokymasis, sakytinė kalba, vaikų kalba ir kalbos sutrikimai. Atlieka mokslinius tyrimus VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre, taip pat įvairiuose tarptautiniuose projektuose.

Dalykai

Lietuvių kalba užsieniečiams A2
Planuojama mokymų pradžia: 2022-02-01
250.00
Daugiau