Kraunasi...

Dėstytojai

Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė

Infomatikos fakulteto lektorė

Moklsinių tyrimų sritys: Kalbos technologijos (autorystės nustatymo bei autoriaus profilio sudarymo tyrimai, teksto klasifikavimas į temas, sentimentų analizė, įvardintų esybių atpažinimas, semantinė teksto analizė); mašininio mokymo metodai bei dirbtinis intelektas


Išsilavinimas

2011 01 24 Apginta daktaro disertacija (09P) dirbtinio intelekto mokslo šakoje (P176). Tema „Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje“. Vadovas doc. dr. Gailius Raškinis. Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos institutas.
(2005 09 – 2010 08) Doktarantūros studijos. Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas.
(2003 09 – 2005 06) Verslo informatikos magistrantūros studijos. Tema „Automatinis tekstyno anotavimas jo komercinei vertei kelti“. Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas.
(1999 09 – 2003 06) Informatikos bakalauro studijos. Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas.
(1999 09 – 2003 06) Verslo administravimo ir vadybos bakalauro studijos. Vytauto Didžiojo universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

Darbo patirtis

(2015 10  – dabar) Docentė projekte „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro sukūrimas“ („Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research & Education – L3CE“) (projekto Nr. HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176). Kauno technologijos universitetas.
(2015 09  – dabar) Docentė. Vytauto Didžiojo universitetas.
(2014 03 – dabar) Projekto vadovė ir mokslo darbuotoja projekte „Automatinio autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai“ (ASTRA) (http://dangus.vdu.lt/~jkd) (projekto Nr. LIT-8-69). Vytauto Didžiojo universitetas.
(2014 03 – 2014 11) Mokslo darbuotoja projekte „Daugiakalbių duomenų analizės aplinka“ (DADA). Vytauto Didžiojo universitetas.  Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-025.
(2013 05 – dabar) Mokslo darbuotoja 7FW projekte „Capturing Human Knowledge in Action Categories” (ACAT) (http://www.acat-project.eu/) Projekto Nr. 600578.
(2011 01 – 2015 07) Lektorė. Vytauto Didžiojo universitetas.
(2012 03 – 2014 02) Mokslininkė – stažuotoja. Podoktorantūrinės stažuotės tema „Įvardintų esybių atpažinimo ir klasifikavimo metodų bei įrankių kūrimas automatizuotai lietuviškų tekstinių dokumentų analizei“. Stažuotė buvo vykdoma projekto „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01) rėmuose. Kauno Technologijos universitetas. Vadovas prof. dr. Algis Krupavičius.
(2011 10 – 2012 03) Vyresnioji mokslo darbuotoja projekte „Klientų aptarnavimo užklausų automatins grupavimas“ (KAUGE) (projekto Nr. 31V-146). Baltijos pažangių technologijų institutas.
(2011 05 – 2012 03) Vyresnioji mokslo darbuotoja. Baltijos pažangių technologijų institutas.
(2007 01 – 2007 09) Projekto vadovė. Projektas „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas testinėse studijos”. Projekto Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0121.
(2005 – 2011 01) Asistentė. Vytauto Didžiojo universitetas.
(2004 – 2007) Tiriamasis darbas projekte „Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija”. Projekto Nr. K-21/2001.

 

Daugiau informacijos