Kraunasi...

Dėstytojai

Jurgita Cvilikaitė-Mačiulskienė

VDU Užsienio kalbų instituto anglų dėstytoja

VDU dėsto daugiau nei 15 metų. Dėstomi dalykai: bendrinė anglų kalba (A1-B2 lygiai), teisinė anglų kalba (C1/C2), specializuotų tekstų vertimas, lietuvių kalba užsieniečiams. Mokslinių interesų kryptys: vertimas, leksinė semantika, užsienio kalbų dėstymo metodologija, informacinių technologijų panaudojimas kalbos mokyme.