Kraunasi...

Dėstytojai

Daiva-Kristina Kuzmickaitė

Socialinių mokslų daktarė

Gilinasi į tėvų globos netekusių vaikų psichosocialinius aspektus bei pagalbos globėjų ir įtėvių šeimoms galimybes, kokybinius socialinių mokslų tyrimų metodus, savanorystės ir bendruomenės vaidmenį, palaikant sunkumų patiriančias šeimas bei vaikus. Daiva-Kristina nuo 2016 m. dirba Kauno Caritas įtėvių ir globėjų šeimoms skirtos programos „Vaiko gerovės institutas“ vadove.


Dėstyti dalykai: Valstybės socialinė politika; Lyginamoji migracijos politika; Nevyriausybinių organizacijų teorija ir praktika, tyrimų metodai viešajame administravime.