Taisyklės ir sąlygos

Registruodamiesi Vytauto Didžiojo universiteto Atvirų e-studijų portale openstudies.vdu.lt (toliau – VDU Atviros e-studijos) Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su portalo naudojimosi sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojantis openstudies.vdu.lt paslaugomis Jūs taip pat sutinkate periodiškai peržiūrėti šios sutarties sąlygas ir susipažinti su pakeitimais, jei tokių yra. Jūsų tolimesnis naudojimasis portale bus laikomas sutikimu su portalo Taisyklėmis.

 1. Bendrosios sąlygos

  1. VDU Atvirų e-studijų portalas adresu openstudies.vdu.lt, tai Vyatauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) neformaliojo švietimo teikiamo nuotoliniu būdu mokymosi platforma, kurioje, pateikiama VDU dėstytojų parengti mokomieji dalykai bei organizuojami nuotoliniai mokymai.
  2. VDU Atvirų e-studijų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nurodo portale teikiamų paslaugų sąlygas ir apribojimus, teises ir pareigas bei kitas nuostatas, kurios privalomos visiems VDU Atvirų e-studijų portalo naudotojams.
  3. Portalo veiklą organizuoja, palaiko ir koordinuoja VDU. VDU turi teisę keisti VDU Atvirų e-studijų naudojimosi Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus VDU Atvirų e-studijų portale adresu openstudies.vdu.lt/taisykles-ir-salygos.
  4. Naudojimasis openstudies.vdu.lt portalu yra laikomas kiekvieno naudotojo visišku sutikimu su portalo Taisyklėmis ir jų pakeitimais. VDU Atvirų e-studijų naudotojai privalo reguliariai perskaityti ir susipažinti su svetainės naudojimosi Taisyklėmis, kad laiku gautų informaciją apie jose atliktus pakeitimus, bei įsipareigoja jų laikytis.
  5. Registracijos metu nurodydami savo elektroninio pašto adresą, sutinkate gauti VDU Atvirų e-studijų naujienlaiškį, susijusį su svetainės openstudies.vdu.lt naujienomis bei pasiūlymais.
 2. Paslaugos, prieinamos VDU Atvirų e-studijų portale

  1. VDU Atviros e-studijos suteikia naudotojams galimybę:
   1. Įsigyti mokymus mišriu arba pilnai nuotoliniu būdu;
   2. Pasirinkti jums patogesnį mokymosi organizavimo būdą;
   3. Pasiekti dalyko mokymosi turinį;
   4. Atlikti dėstytojo numatytas veikas, taip pasitikrinant ir įsisavinant įgytas žinias;
   5. Gauti VDU pažymėjimą, kuriame nurodomas dalykas, jo apimtis valandomis (bei ECTS atitikmuo, jei taikoma) bei įgytos kompetencijos. Mokymosi rezultatų pripažinimas įgyvendinamas dėstytojo numatyta forma. Išduodamas pažymėjimas yra elektroninis su galimybe atsispausdinti jį iš kompiuterio. Sąrašą įgytų pažymėjimų naudotojas gali matyti skiltyje „Mano dalykai“ adresu: https://openstudies.vdu.lt/study/my. Asmuo, neišpildęs dalyko apraše nurodytų sąlygų arba negavęs teigiamo mokymosi rezultatų įvertinimo, gali gauti VDU pažymėjimą, kuris liudija apie dalyvavimą mokymesi.
   6. Užduoti dėstytojams klausimus ir gauti atsakymus. Matyti kitų besimokančiųjų užduotus klausimus ir pateiktus dėstytojų atsakymus.
  2. Paslaugų rinkinys yra nuolat atnaujinamas.
  3. Mokomąji turinį besimokantysis gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymosi proceso užtikrinimui. Bet koks kitas mokomojo turino naudojimas kategoriškai draudžiamas.
 3. Privatumas

  1. Visa asmeninė informacija, kuri buvo pateikta naudojantis VDU Atvirų e-studijų portalu, yra tvarkoma atsižvelgiant į VDU Atvirų e-studijų Privatumo politiką, kurios sąlygos iš dalies įtrauktos į portalo naudojimosi sąlygas ir taisykles.
 4. Portalo VDU Atvirų e-studijų naudotojo registracija, įsipareigojimai bei teisės

  1. Kad taptumėte registruotu VDU Atvirų e-studijų naudotoju, būtina užpildyti registracijos anketą. Nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudę aktyvuosite paskyrą ir būsite užregistruoti VDU Atvirų e-studijų portale.
  2. Naudotojas įsigijęs bent vieną dalyką VDU Atvirų e-studijų portale ir pasirašęs bent vieną sutartį su VDU yra įtraukiamas į VDU studijuojančių asmenų duomenų bazę.
  3. Naudotojas įsipareigoja nepaviešinti kitiems asmenims savo VDU Atvirų e-studijų naudotojo prieigos duomenų.
  4. Registracijos metu naudotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius asmeninius duomenis. Naudotojui draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Naudotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis VDU turi teisę nedelsiant ir nepranešus naudotojui: neregistruoti naudotojo ir pašalinti naudotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.
  5. Naudotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti VDU administraciją apie bet kokį neleistino naudotojo slaptažodžio panaudojimo atvejį ar apie bet kurį kitą saugumo sąlygų pažeidimą.
  6. Naudotojas, užbaigęs sesiją portale, turi įsitikinti, kad atsijungė nuo savo asmeninės paskyros. VDU neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurie iškilo dėl tokio naudotojo elgesio, kuris neatitinka portalo naudojimosi taisyklių.
  7. Jei naudotojas pamiršo savo slaptažodį, portalo autorizavimo lange reikia nusiųsti pranešimą VDU administracijai dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas naudotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.
  8. Visi registruotų VDU Atvirų e-studijų portalo naudotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.
  9. Jei naudotojas nesutinka su VDU Atvirų e-studijų svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis VDU teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti naudotojo paskyros išsiuntus pareikalavimą VDU Atvirų e-studijų portalo skiltyje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu. Gavus atitinkamą pareikalavimą apie naudotojo paskyros panaikinimą, visi asmeniniai naudotojo duomenys per vieną darbo dieną bus ištrinti.
  10. VDU administracija turi teisę panaikinti naudotojo paskyrą be naudotojo sutikimo, jei naudotojas nesilaiko ar pažeidžia VDU Atvirų e-studijų portalo naudojimosi taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai naudotojo duomenys bus panaikinti.
 5. Autorinės ir gretutinės teisės

  1. Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su VDU Atvirų e-studijų portalu priklauso VDU. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė VDU.
  2. Portale patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks VDU Atvirų e-studijų portale patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką VDU administracijos leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.
  3. Griežtai draudžiama VDU Atvirų e-studijų portale paskelbtą informaciją be VDU sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse arba bet kuriuo kitu belaidžiu būdu, bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti VDU kaip šaltinį.
 6. Kitos sąlygos

  1. Už VDU Atvirų e-studijų portale pateiktą mokomąjį turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos rengėjas.
  2. VDU neatsako už savo portale pateiktos informacijos turinį šiais atvejais:
   1. Kai ją pateikia portalo naudotojas (už naudotojų atsiliepimus, komentarus, kitą naudotojų pateiktą informaciją);
   2. Už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra VDU Atvirų e-studijų portale, turinį.
  3. Visi ginčai, iškilę tarp VDU ir portalo naudotojo dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarka.
  4. VDU surenka duomenis VDU Atvirų e-studijų portale pagal naudotojų vykdytą veiklą.