Kraunasi...

Dėstytojai

Vytautas Kvieska

VDU Švietimo akademijos lektorius

Mokslinių interesų kryptys: socialinė ekonomika, socialinis verslas, socialinės industrijos, socialinė komunikacija. Dėstomi dalykai: Socialinė antreprenerystė, Ugdomasis konsultavimas. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos valdybos narys; Klasterio „Sumanioji edukacija: pasitikėjimu grįsta partnerystė“ narys.