Kraunasi...

Dėstytojas

Rasa Naujanienė

Socialinio darbo katedros vedėja, docentė

Mokslinių interesų kryptys: palyginamasis socialinis darbas su šeima, gerontologinis socialinis darbas, socialinių paslaugų organizacijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių plėtotė, darbo kokybės tyrimai, socialinio darbuotojo identitetas. Profesinės veiklos sritys: socialinių paslaugų įstaigų vadovų, socialinių darbuotojų ir kitų ir darbuotojų, jų grupių ir komandų supervizija (profesinių santykių konsultavimas), mokymų vedimas socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir kitiems specialistams.

Dėstytojo dėstomi dalykai