Kraunasi...

Dėstytojas

Lina Kaminskienė

Edukologijos instituto direktorė; SMF Tarybos narė; Mokymosi visą gyvenimą klasterio tarybos narė

Mokslinių interesų kryptys: švietimo inovacijos, lyderystė švietime, technologijomis grindžiamas mokymasis, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas, socialinė partnerystė švietime.

Dėstytojo dėstomi dalykai