Kraunasi...

Dėstytojas

Asta Lapėnienė

Socialinių mokslų daktarė, Švietimo studijų centro lektorė

Mokslinių interesų sritis – kokybiniai mokymo(si) proceso tyrimai.

Dėstytojo dėstomi dalykai
Dalyvaukite apklausoje!