Kraunasi...

Dėstytojai

Artūras Kibiša

VDU Miškų ir ekologijos fakulteto lektorius, Medžioklėtyros laboratorijos vadovas

Dr. Artūras Kibiša yra VDU ŽŪA MEF Miško biologijos ir miškininkystės instituto lektorius, Medžioklėtyros laboratorijos vadovas ir tyrėjas. Vykdo mokslo projektus, apimančius visumą organizacinių veiksmų, kuriuos tyrėjų grupė atlieka per tam tikrą laiką ir sprendžia užsibrėžtas mokslines užduotis. Mokslo ir mokslo-populiarinimo straipsnių autorius, tarptautinių konferencijų dalyvis, yra saugomų rūšių apsaugos plano vykdytojas, tiriantys Stumbro (Bison bonasus L.) paplitimą, populiacijos dydį, buveinių užimamą plotą, veisimosi biologiją, mitybą, migraciją.


2019 m. apgynė gamtos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertaciją „Stumbrų, bizonų ir elninių poveikis ekosistemoms“.

Dalykai

Medžiotojų mokymo kursai
Planuojama mokymų pradžia: 2021-02-01
220.00
Daugiau