Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių tradicijos ir jų kaita

Studijų dalyko metu supažindinama su tradiciniu lietuvių gyvenimo būdu ir pagrindiniais gyvensenos bruožais: įvairiomis materialinės kultūros (liaudies architektūra, mityba, verslai), dvasinės kultūros (šventės, gyvenimo ciklo papročiai, žodinė liaudies kūryba) sritimis. Gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, aptariama kaip laike, XIX a.- XXI a.pr., kito lietuvių gyvenimo būdas ir tradicijos, kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, kuo mūsų papročiai yra unikalūs ir panašūs su kitais kraštais.

Mokymosi būdas

Jūs išmoksite:

 • apibūdinti XIX-XXI a. lietuvių gyvensenos raidos dėsningumus,
 • įvertinti tradicijos ir inovacijos, unikalumo ir universalumo santykį lietuvių materialinės ir dvasinės kultūros srityse,
 • palyginti skirtingų lietuvių kartų gyvenseną, papročius ir tradicijas.

Turinys (temos):

 • Pagrindiniai lietuvių gyvenamosios aplinkos bruožai.
 • Ūkinė veikla: pagrindiniai verslai ir užsiėmimai.
 • Mityba.
 • Santykiai tarp žmonių (bendruomenė, kaimynystė, lyčių vaidmenys).
 • Kasdienybė ir šventinis laikas.
 • Tradicinės kalendorinės šventės.
 • Kalendorinių švenčių transformacijos ir pritaikymas miestietiškam gyvenimo būdui.
 • Valstybinės šventės.
 • Gyvenimo ciklo papročiai ir šeimos šventės.
 • Tradicinis folkloras ir pagrindiniai jo žanrai (dainos, pasakos, trumpieji pasakymai).
 • Šiuolaikinis folkloras: naujai atsiradę folkloro žanrai ir jų reikšmė bei  dabartiniam žmogui.
 • Veiksniai, sąlygoję lietuvių gyvensenos ypatumus ir jų kaitą.
 • Lietuvos etnografinių regionų skirtumai seniau ir dabar: paveldo saugojimas.

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 120 ak. val. (4 ECTS)

Išankstinis parengimas

 • Kompiuterinio raštingumo pagrindai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Laimutė Anglickienė

Kultūrų studijų ir etnologijos katedros vedėja ir docentė

Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinis folkloras, šiuolaikinė etnologija, etniniai stereotipai.


Giedrė Barkauskaitė

Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros lektorė

Mokslinių tyrimų sritys: etninė kultūra, kultūrologija, popkultūra, etninių tradicijų ir autorinės kūrybos sąveika, tradicinis ir šiuolaikinis folkloras, etnochoreografija.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Naujas!
Taikomųjų tyrimų metodologija
Aušra Rutkienė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Naujas!
Šiuolaikinė edukologija
Estela Daukšienė, Rasa Nedzinskaitė, Vaida Jurgilė
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai
Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas