Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika

Kaip padėti vaikams, patyrusiems apleistumą ir smurtą, kaip padėti tėvams auginti įvaikintus, globojamus ar krizių ištiktus vaikus? Tai klausimai, į kuriuos atsakymus ne visuomet žino tėvai ir su vaikais bei šeimomis dirbantys specialistai. Šame dalyke bus suteikiamos žinios apie vaikus, patyrusius įvairiausias traumas ir apleistumą: kaip atpažinti ir kaip padėti patiems vaikams ir jų šeimoms sveikti ir laimingai gyventi. Specialistai, išklausę dalyką, gebės diagnozuoti ir konsultuoti vaikus bei jų šeimas.

Mokymosi būdas

Dalyko aprašymas

Dalyko tikslai – supažindinti su klinikinio socialinio darbo su vaikais teorijomis bei praktikos galimybėmis, padėti suprasti klinikinio santykio su vaiku prasmę, įvertinant multikultūrinį ir globalų kontekstus. Šis dalykas parengtas taip, kad  dalyviams padėtų pasiekti meistriškumo socialiniame vaikų terapijos darbe. Besimokantieji bus supažindinami su įvairiais klinikinio socialinio darbo su vaikais praktikos būdais ir koncentruosis į individualią vaikų terapiją, remiantis ekosistemine perspektyva. Tiesioginis darbas su tėvais ir kitais vaikui svarbiais asmenimis pabrėžiamas kaip ypatingas vaiko terapijos komponentas. Ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamiems vaikams, kurie patiria biopsichosocialinių sunkumų, smurtą, serga psichinėmis ligomis, turi mokymosi ir/ar elgesio sutrikimų. Dalyko metu studentai turės galimybę susipažinti su santykių psichodinamikos ir neurobiologijos, elgesio korekcijos bei kognityvine teorijomis, dažnai taikomomis darbe su vaikais. Besimokantieji bus supažindinami su klasikiniais tyrimų pavyzdžiais bei šiuolaikinių tyrimų studijomis.

Atpažįstant, kad vaikų gydymas vyksta įvairioje aplinkoje, kuri įvairuoja nuo ambulatorinių klinikų iki mokyklų ir apgyvendinimo centrų, dalyko turinys pritaikytas supažindinti su gydymu įvairiuose minėtuose kontekstuose.Besimokančiųjų ir dėstytojo pristatoma atvejų medžiaga bus parinkta iš įvairių praktikos vietų. Šis dalykas patvirtins visų asmenų, taip pat ir vaikų bei jų šeimos narių vertumą bei orumą. Šių vertybių sampratos praplėtimui besimokantieji, skaitydami privalomos literatūros tekstus ir aptardami praktikos atvejus, bus mokomi klinikinio socialinio darbuotojo kaip advokato savo klientams vaidmens.

Jūs išmoksite:

 • jautrumo tarpasmeninei dinamikai ir kultūriniams faktoriams, darantiems įtaką terapinei bendrystei;
 • savarankiškai atlikti diagnostinį interviu su vaiku ir jo šeima, ypač krizių atvejais;
 • įvertinti surinktą informaciją ir numatyti terapinius tikslus;
 • įgyvendinti terapijos planą, suprasti komunikacijos terapijoje specifiką;
 • įvertinti terapijos tikslų įgyvendinimo eigą ir sėkmę;
 • esant reikalui, patikslinti terapijos tikslus ir juos įgyvendinti.

Jūs sužinosite:

 • Kokie pagalbos vaikui, lyginant su suaugusiu klientu, panašumai ir skirtumai?
 • Kokią įtaką vaikų terapijai daro žmogaus raidos tyrimų rezultatai?
 • Kaip apibrėžiama kompleksinė trauma ir kokie jos simptomai?
 • Kaip padėti vaikams, patyrusiems apleistumą ir smurtą?
 • Kaip padėti tėvams auginti įvaikintus, globojamus ar krizių ištiktus vaikus?
 • Kokie yra pagrindiniai vaikų terapijos modeliai?
 • Kaip sudaromas vaiko terapijos planas, kaip jis įgyvendinamas ir užbaigiamas?
 • Koks šeimos, vaikų specialistų ir bendruomenės vaidmuo vaiko terapijos procese?

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2017-08-31 - 2017-12-11 (min. 9 asm.)

Trukmė

 • 15 savaičių

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Socialiniai darbuotojai, psichologai ir kiti su vaikais dirbantys specialistai bei tėvai.

Išankstinis pasirengimas

 • Anglų kalbos žinojimas (50% užsiėmimų vyks anglų kalba)

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Susijusios VDU studijų programos


Daiva-Kristina Kuzmickaitė

Socialinių mokslų daktarė

Gilinasi į tėvų globos netekusių vaikų psichosocialinius aspektus bei pagalbos globėjų ir įtėvių šeimoms galimybes, kokybinius socialinių mokslų tyrimų metodus, savanorystės ir bendruomenės vaidmenį, palaikant sunkumų patiriančias šeimas bei vaikus. Daiva-Kristina nuo 2016 m. dirba Kauno Caritas įtėvių ir globėjų šeimoms skirtos programos „Vaiko gerovės institutas“ vadove.


Katherine Tyson McCrea

Čikagos Lojolos universiteto Socialinio darbo mokyklos profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktarė

Prof. K. Tyson McCrea nuo 1994 m. Jungtinių Amerijos Valstijų Socialinio darbo švietimo tarybos pripažinta profesionalia socialinio darbo mokytoja tyrinėja ir rašo apie psichinę apleistų ir traumuotų vaikų bei jaunuolių sveikatą bei socialinių paslaugų galimybes, globalų socialinį darbą, dalyvaujančio veiklos tyrimo metodus, praktinius tyrimų aspektus. Daugiau nei dvidešimties metų akademinę ir profesinę patirtį turinti profesorė dėsto studentams ne tik JAV, bet ir kitose šalyse: Korėjoje, Italijoje, Graikijoje, Suomijoje ir Lietuvoje.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Mokymosi teorijos
Genutė Gedvilienė
Švietimo projektai
Elena Trepulė
Naujas!
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Naujas!
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė
Naujas!
Samprotavimo rašinio rengimas
Gintarė Vaitonytė
Andragoginė didaktika
Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė
Andragogika
Elena Trepulė
Mokymasis darbo aplinkoje
Margarita Teresevičienė
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas
Dalykinis raštingumas
Agnė Blažienė