Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Ateities muziejus ir edukacinis turizmas

Šio dalyko tikslas – pristatyti edukacinio turizmo pagrindinius bruožus ir diskutuoti apie ateities muziejaus pagrindinius tikslus. Dalykas yra finansuojamas projekto lėšomis.

Mokymosi būdas

Išmoksite:

 • Nusakyti pagrindinius edukacinio turizmo bruožus.
 • Projektuoti ateities muziejui aktualias strategines kryptis.

Pagrindinės temos:

 • Edutaintment sąvokos atsiradimo istorija. Pagrindiniai Edutainment sąvoką apibūdinantys bruožai. Aktualūs tikslai kalbant apie ateities muziejų.
 • Muziejų ir kultūros objektų industrija. Muziejaus ir kultūros objekto samprata ir istorinė kaita. Muziejų patirtis, eksponavimas ir komunikacija.
 • Naujosios technologijos meno industrijoje. Pagrindiniai bruožai ir galimybės.
 • Formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio sąveika edukaciniuose procesuose: Formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio samprata. Ugdymo turinio elementai ir jų sąveika. Ugdymo turinio kūrimas edukaciniame turizme.
 • Kultūrinės industrijos: sąveika tarp verslumo, viešojo administravimo ir kultūros kompetencijų. Kūrybinių projektų valdymas.
 • Marketingo komunikacija. Komunikacijos tyrimai. Menas ir komunikacija.
 • Virtualaus edukacinio maršruto sukūrimo žingsniai. Nuo idėjos iki virtualaus maršruto įgyvendinimo.

Planuojama mokymų pradžia

 • 2021-01-10 - 2021-04-25

Trukmė

 • 15 savaičių

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 52 akad. val. (2 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Muziejininkai, edukacinių programų vadovai ir edukatoriai muziejuose, pedagogai, ekskursijų vadovai, turizmo sektoriaus atstovai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas (gavus teigiamą įvertinimą po baigiamojo atsiskaitymo)

Ilona Tandzegolskienė

Švietimo akademijos, Edukologijos tyrimų instituto docentė

Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė - edukologijos instituto docentė. Pagrindinės mokslinių tyrimų ir domėjimosi sritys: karjeros valdymas, mokymosi kultūra, savarankiškas mokymasis, įsidarbinamumo gebėjimai, motyvacijos teorijos.


Odeta Norkutė

Švietimo akademijos, Edukologijos tyrimų instituto docentė

Mokslinių interesų kryptys: Ugdymo turinio tyrimai; Dalykų integravimo sprendimų tyrimai (STEAM, PSHE (Personal, Social, Healt, Economic); Pedagogų kompetencijų kaitos ir rengimo proceso tyrimai.


Judita Kasperiūnienė

Doktorantė, lektorė

Socialiniai mokslai: suaugusiųjų švietimas, aukštasis mokslas, technologijos patobulintas mokymasis, mobilusis mokymasis, kokybinė duomenų analizė. Tarpdisciplininė: biologinių signalų analizė socialiniuose nustatymuose, žmogaus ir kompiuterio sąveika, žinių atradimas.


Linara Dovydaitytė

VDU Menotyros katedros vedėja

Doc. dr. Linara Dovydaitytė yra Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Menotyros katedros vedėja.


Natalija Mažeikienė

VDU Socialinio darbo katedros profesorė

Mokslinių interesų sritys – socialinių tyrimų epistemologija ir metodologija (kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas), kritinė teorija (neomarsksistinė, feministinė, postmoderni kritika), socialinių tyrimų epistemologijos ir metodologijos feministinė perspektyva, lyčių studijos, pilietiškumo tyrimai, tarpkultūrinis ugdymas, ugdymo filosofija.


Eglė Gerulatienė

VDU Projektinės veiklos skyriaus vadovė, dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys: tarpkultūrinis ugdymas; įvairovė ir daugiakultūriškumas; kultūrinis identitetas; lyčių studijos; inovacijų diegimas ugdymo turinyje; inovatyvių metodų taikymas ugdymo procese; tarpkultūrinės kompetencijos plėtojimas; projektų valdymas. Dėstomi dalykai: Švietimo projektų vadyba (MA); Pedagoginės veiklos tyrimai (BA); Ugdymo proceso valdymas.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Atviresnio švietimo politika
Giedrė Tamoliūnė
Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika
Daiva-Kristina Kuzmickaitė, Katherine Tyson McCrea
Naujas!
Inovacijos švietime
Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
Populiarus
Asmenybės psichologija
Aidas Perminas