Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas

Nuotolinio mokymosi aplinka sukuria galimybes mokymąsi organizuoti nuotoliniu būdu iš namų. Mokymosi šiame dalyke metu jūs pasirengsite mokymosi medžiagą trims jūsų mokomojo dalyko temoms ir susiplanuosite kaip išnaudoti mokymosi aplinkos galimybes mokymosi organizavimui nuotoliniu būdu.   Moodle yra galimybė organizuoti vaizdo pamokas naudojant BigBlueButton įrankį. Mokymosi šiame dalyke metu jūs galėsite praktikuotis vesti pamoką ir organizuoti grupinį darbą panaudojant BigBlueButton įrankį.  Įgytos žinios pravers ne tik karantino metu – vėliau įgytas žinias ir šią aplinką galėsite panaudoti mokinių savarankiškam ar papildomam darbui namuose. Pabaigus dalyką įgytos kompetencijos atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 „Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo“ 4.2.1. gebėjimus.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Jūs išmoksite: 

 • Paskelbti informaciją bei organizuoti diskusijas, naudojant diskusijų forumus; 
 • Pateikti mokiniams mokymosi medžiagą nuotolinio mokymosi aplinkoje panaudojant savo turimus bei iš išorinių portalų (e.mokyklaUgdymo sodas, vaizdo pamokos ir kt.) surastus interaktyvius mokymosi šaltinius; 
 • Sukurti moksleiviams individualias ir grupines užduotis nuotolinio mokymosi aplinkoje; 
 • Vertinti ir/arba teikti grįžtąmąjį ryšį nuotolinio mokymsi aplinkoje pateiktoms moksleivių užduotims; 
 • Sukurti pamokos dalies scenarijų naudojant vaizdo konferencijų įrankį ir  patalpinti prie savo kuriamų pamokų
  nuotolinio mokymosi aplinkoje. 
 • Įkelti ir tiesiogiai transliuoti pamoką naudodami įvairią mokomąją  medžiagą vaizdo konferencijų metunaudojant
  vaizdo konferencijų įrankį BigBlueButton (BBB). 
 • Organizuoti mokinių darbą grupėmis naudojant vaizdo konferencijų įrankį BBB 

Jūs sužinosite:

 • Kaip sukelti trijų mokomojo dalyko temų medžiagą į nuotolinio mokymosi aplinką? 
 • Kaip parašyti mokiniams žinutę, kad ją matytų ne tik mokymosi aplinkoje, bet ir el. pašte? 
 • Kaip bendrauti su moksleiviais nuotolinio mokymosi aplinkoje? 
 • Kaip analizuoti mokinių veiklą nuotolinio mokymosi aplinkoje 
 • Kaip mokiniams teikti grįžtamąjį ryšį? 
 • Kaip galima organizuoti pamoką naudojant vaizdo konferencijų įrankį BBB? 
 • Kaip bendrinti dokumentus, skaidres ar bet kokią kitą mokomąją medžiagą naudojant BBB įrankį? 
 • Kaip vaizdo pamokų metu išnaudoti baltos lentos galimybes (teksto rašymui, piešimui ir kt.)? 
 • Kaip įtraukti mokinius į bendradarbiavimo veiklas atliekant pateiktas užduotis ar mokantis spręsti uždavinius naudojant BBB įrankį nuotolinio mokymosi aplinkoje? 
 • Kaip vykdyti trumpas mokinių apklausas naudojant BBB įrankį? 
 • Kada pamokas verta įrašinėti, o kada – ne?  
 • Kaip vaizdo pamokų įrašai atsiranda nuotolinio mokymosi aplinkoje ir kas gali juos peržiūrėti?  

Jeigu nepavyksta prisijungti prie dalyko moodle aplinkoje skaitykite rekomendacijas, kaip prisijungti.


Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 3 savaitės

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 26 val. (1 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Mokytojai, ugdymo įstaigų darbuotojai

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas atitinka LR ŠMM 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598

Estela Daukšienė

Švietimo akademijos daktarė

Dr. Estela Daukšienė yra Švietimo akademijos lektorė bei Inovatyvių studijų instituto tyrėja ir specialistė, konsultuojanti dėstytojus apie technologijų taikymą švietime, ji taip pat yra nuotolinių studijų programos vadovė bei įvairių su technologijomis ir mokymusi susijusių veiklų koordinatorė.


Indrė Klanauskaitė

Inovatyvių studijų instituto vyresnioji specialistė, Švietimo vadybos magistrė

Indrė Klanauskaitė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.


Irmantas Adomaitis

Švietimo akademijos doktorantas

Mokslinių interesų kryptys: virtualios mokymosi aplinkos, bendravimas ir bendradarbiavimas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkose, sąveikos paveikumas ugdymosi procesui, problemomis grindžiamas mokymasis.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Naujas!
Informacijos vizualizacija
Tomas Krilavičius
Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos
Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Artūras Mickus
Programavimo įvadas
Rita Valterytė