Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1

Studijų dalyku siekiama supažindinti besimokančiuosius su svarbiausiais lietuvių kalbos fonetikos ir gramatikos dėsningumais bei išmokyti juos pritaikyti. Fonetikos dalyje aptariami svarbiausi raidžių ir garsų skirtumai, ilgieji ir trumpieji balsiai, dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai, skardieji ir duslieji, kietieji ir minkštieji priebalsiai, minkštumo ženklas, šių elementų vartosena ir derinimas rišlioje kalboje. Gramatikos dalyje aptariama daiktavardžio, veiksmažodžio ir būdvardžio paradigmų įvairovė, kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai, asmeniniai įvardžiai, vietos ir laiko prielinksniai, valdymo ir derinimo ryšiai.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • apibūdinti raidžių ir garsų skirtumus, diferencijuoti ilguosius ir trumpuosius lietuvių kalbos balsius, juos atpažinti sakytinėje kalboje ir vartoti rišlioje kalboje,
 • diferencijuoti lietuvių kalbos dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius, juos atpažinti sakytinėje kalboje,
 • diferencijuoti skardžiuosius ir dusliuosius, kietuosius ir minkštuosius priebalsius; apibūdinti minkštumo ženklo funkciją, skaitant / rašant taikyti minkštumo ženklo tarties taisykles,
 • taikyti balsių o, e tarptautiniuose žodžiuose tarties taisykles,
 • vartoti skirtingas daiktavardžio gramatines kategorijas paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose,
 • vartoti skirtingas veiksmažodžio gramatines kategorijas paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose,
 • vartoti būdvardžio moteriškosios ir vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko ir galininko linksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose,
 • vartoti vietos ir laiko prielinksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose,
 • vartoti kiekinių ir kelintinių skaitvardžių vardininko ir galininko linksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose,
 • vartoti asmeninių įvardžių vardininko ir kilmininko linksnius paprastuose rašytiniuose tekstuose ir pokalbiuose.

Mokymosi temos:

 • Įvadas. Raidė ir garsas. Ilgieji ir trumpieji balsiai.
 • Dvibalsiai. Mišrieji dvigarsiai.
 • Skardieji ir duslieji priebalsiai. Kietieji ir minkštieji priebalsiai. Minkštumo ženklas.
 • Balsiai o, e tarptautiniuose žodžiuose.
 • Daiktavardžio gramatinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis. Linksniavimo paradigmos.
 • Veiksmažodžio gramatinės kategorijos: laikas, asmuo. Asmenavimo paradigmos. Valdymas.
 • Būdvardžio gramatinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis. Derinimas.
 • Vietos ir laiko prielinksniai. Valdymas.
 • Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai.
 • Asmeniniai įvardžiai.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Planuojama mokymų pradžia

 • 2022-02-01 - 2022-05-31

Trukmė

 • 15 savaičių (I, III 18:00-19:30)

Kalba

 • Lietuvių
 • Anglų

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Asmenys, išklausę ar šio dalyko studijų metu besimokantys Lietuvių kalba užsieniečiams A1 kurse. Asmenys, siekiantys daugiau sužinoti apie lietuvių kalbą ir patobulinti turimas gramatikos ir fonetikos žinias. Lietuvių diaspora, užsieniečiai.

Išankstinis parengimas

 • Baigtas arba pradėtas lietuvių kalbos A1 lygio kursas

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Jurgita Cvilikaitė-Mačiulskienė

VDU Užsienio kalbų instituto anglų dėstytoja

VDU dėsto daugiau nei 15 metų. Dėstomi dalykai: bendrinė anglų kalba (A1-B2 lygiai), teisinė anglų kalba (C1/C2), specializuotų tekstų vertimas, lietuvių kalba užsieniečiams. Mokslinių interesų kryptys: vertimas, leksinė semantika, užsienio kalbų dėstymo metodologija, informacinių technologijų panaudojimas kalbos mokyme.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Lietuvių kalba užsieniečiams A2
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Populiarus
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė