Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalba užsieniečiams B1

Dalykas skirtas lietuvių diasporai ir užsieniečiams, žmonėms, jau mokantiems paprastomis temomis susikalbėti lietuviškai. Dalyko metu siekiama įtvirtinti anksčiau įgytas gramatines žinias, supažindinti su naujomis gramatinėmis kategorijomis, praplėsti žodyną. Dalyko metu didžiausias dėmesys kreipiamas į žodyno turtinimą, naują gramatikos medžiagą (pvz., mokomasi veiksmažodžio formų – dalyvio, padalyvio ir pusdalyvio), komunikacinius įgūdžius.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • Vartoti sudėtingas gramatines kategorijas rašydami ir kalbėdami – pasakodami apie kasdienį gyvenimą ir diskutuodami konkrečiomis temomis.
 • Nusakyti emocijas, jausmus, svajones, smulkiai nupasakoti lūkesčius, tikslus.
 • Vartodami skirtingas veiksmažodžių formas ir sudėtinius sakinius, papasakoti apie savo įspūdžius, pvz., perskaitytą knygą, aplankytą parodą ar koncertą, pamatytą filmą.
 • Taikyti gramatikos taisykles sakytinėje ir rašytinėje kalboje.

Mokymosi temos:

 • „Aš ir mano draugai. Ar svarbu draugauti?“. Žodynas: žmogaus būdas, emocijos, jausmai. Gramatika: būtasis dažninis laikas, įvardžiuotiniai būdvardžiai ir jų vartojimas.
 • „Lietuvių valgymo įpročiai. Sveikas maistas: gaminti namuose ar valgyti kavinėje?“. Žodynas: maisto gaminimas, virtuvėje naudojami įrenginiai, patiekalų receptai, prieskoniai. Gramatika: sangrąžinių veiksmažodžių asmenavimas.
 • „Atsiminimai, dienoraščiai, laiškai. Mano istorija“. Žodynas: giminystės ryšiai, žanrų pavadinimai, prieveiksmių vartosena. Gramatika: tariamoji ir liepiamoji nuosakos.
 • „Kartą gyveno… Grožinė literatūra mūsų gyvenime“. Žodynas: literatūros žanrai, personažai. Gramatika: Esamojo ir būtojo laiko veikiamosios rūšies dalyviai, jų funkcijos ir vartojimas.
 • „Vieta ir erdvė. Tapatybė ir ekologija“. Žodynas: politika, visuomeninis gyvenimas, kultūra. Gramatika: Esamojo ir būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviai, jų funkcijos ir vartojimas.
 • „Kultūra ir subkultūra. Kaip gerai vieni kitus suprantame?“. Žodynas: subkultūrų grupės, tarptautinių žodžių lietuvių kalbos atitikmenys. Gramatika: pusdalyvis ir padalyvis, funkcijos ir vartosena.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių (II, IV 17:15-18:45)

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai

Išankstinis parengimas

 • A2 lygio lietuvių kalbos žinios

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Indrė Žakevičienė

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto docentė

Doc. dr. Indrė Žakevičienė Vytauto Didžiojo universitete dirba daugiau kaip 20 metų. Dėsto lietuvių literatūros istorijos dalykus bakalaurantams, literatūrinę komparatyvistiką ir literatūros teorijos kursus magistrantams, taip pat moko lietuvių kalbos užsienio studentus. Gilindamasi į literatūrologinius klausimus domisi ekokritika, kognityvine poetika, recepcijos teorija, naratyvo etika.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Lietuvių kalba užsieniečiams A2
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Populiarus
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė