Kraunasi...

Mano dalykaiŠį dalyką galite peržiūrėti nuotolinių studijų aplinkoje.

Lietuvių kalba užsieniečiams A2

Dalykas skirtas lietuvių diasporai ir užsieniečiams, turintiems lietuvių kalbos pagrindus. Dalyko metu siekiama įtvirtinti anksčiau įgytas gramatines žinias, supažindinti su naujomis gramatinėmis kategorijomis, praplėsti žodyną. Kurso metu didžiausias dėmesys kreipiamas į aktyvią kalbos vartoseną, žodyno gausinimą, komunikacinius įgūdžius.

Mokymosi būdas
PIRMA PASKAITA NEMOKAMAI
Registracija

Išmoksite:

 • Taikyti gramatikos taisykles sakytinėje ir rašytinėje kalboje.
 • Rašyti tekstus, susijusius su dalyko metu studijuotomis temomis.
 • Dalyvauti pokalbiuose, susijusiuose su dalyko metu studijuotomis temomis.
 • Suprasti ir vartoti komunikacijai viešoje erdvėje svarbias frazes.
 • Išreikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus.

Mokymosi temos:

 • „Svetimų kraštų nebūna“ (kelionės ir transportas). Žodynas: transporto priemonės, atvykimo/išvykimo laikas, atostogos ir kelionės, turizmas. Gramatika: laiko ir vietos prielinksniai, klausiamieji žodžiai, skaitvardžiai, priešdėliai.
 • „Visur gerai, bet namie geriausia“ (namai ir buitis). Žodynas: pastatai, namas ir butas, baldai ir buitis, nuoma. Gramatika: būdvardiškųjų žodžių linksniavimas, būdvardžio laipsniai.
 • „Žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui – visa žemė“ (klimatas ir oras). Žodynas: klimato zonos, metų laikai, oro kaita, gamtos reiškiniai. Gramatika: Valdymas ir derinimas, skaitvardžiai, bevardė giminė ir prieveiksmiai.
 • „Nėra blogo oro, yra tik bloga apranga“ (mada ir stilius). Žodynas: Apranga ir aksesuarai, apsipirkimas, mada. Gramatika: Būdvardžių daryba, liepiamoji ir tariamoji nuosaka, sudėtiniai pažyminio sakiniai (kuris, kuri).
 • „Sveikame kūne sveika siela“ (sveikata ir higiena). Žodynas: kūno dalys, sveikata ir medicina, sveika gyvensena, higiena ir kasdieninė rutina. Gramatika: deminutyvai, sangrąžiniai veiksmažodžiai, sudėtinių sakinių jungtukai.

Išsamus mokymosi planas mokymuisi grupėje

Trukmė

 • 15 savaičių (II, IV 17.00-18.30)

Kalba

 • Lietuvių

Apimtis

 • 160 ak. val. (6 ECTS)

Tikslinė grupė

 • Lietuvių diaspora, užsieniečiai

Išankstinis parengimas

 • A1 lygio lietuvių kalbos žinios

Įgytų kompetencijų pripažinimas

 • Pažymėjimas arba akademinė pažyma (jei klausytojas tokios prašo)

Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Vytauto Didžiojo universiteto docentė

Doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė VDU dėsto daugiau nei 15 metų. Dėstomi dalykai: Lietuvių kalba užsieniečiams, Teorinė ir praktinė gramatika, Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo metodika, Specialybės kalba, Kalbos ugdymas tarpkultūriniame kontekste, Vaikų kalbos raida. Mokslinių interesų kryptys: gimtosios kalbos įsisavinimas, svetimosios kalbos mokymasis, sakytinė kalba, vaikų kalba ir kalbos sutrikimai. Atlieka mokslinius tyrimus VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre, taip pat įvairiuose tarptautiniuose projektuose.


Vytauto Didžiojo universitetas teikia įmonėms individualizuotas kvalifikacijos kėlimo programas.

Susisiekite su mumis

Panašūs dalykai Visi dalykai

Ukrainos istorija
Ruslana Martseniuk
Lietuvos istorija
Rūstis Kamuntavičius
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Lietuvių kalba užsieniečiams B2
Vijolė Višomirskytė
Lietuvių kalba užsieniečiams B1
Indrė Žakevičienė
Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
Regina Sabonytė, Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Populiarus
Pasaulio lietuvių istorija
Egidijus Balandis
Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai
Ingrida Dačiolienė, Domas Boguševičius
Lietuvių tradicijos ir jų kaita
Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė
Naujas!
Kalba ir visuomenė
Violeta Kalėdaitė, Jūratė Ruzaitė
Viešoji kalba: sakymas
Gintarė Vaitonytė
Viešoji kalba: teksto rengimas
Gintarė Vaitonytė